Woningborg

Omgaan met grote volumeverschillen en doorlooptijden en toch zo efficiënt mogelijk zijn.

Woningborg

Woningborg Verzekeren is marktleider in het beschermen van kopers van een nieuwbouwwoning tegen een faillissement van een bouwonderneming. Woningborg waarborgt het insolventierisico niet alleen tijdens de bouw maar ook het herstel risico bij bouwkundige gebreken na oplevering.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1 miljoen woningen gebouwd met een Woningborg-certificaat (verzekering). Woningborg geeft uitsluitend certificaten af aan aangesloten bouwondernemingen. Deze bouwondernemingen worden o.a. financieel en technisch gescreend voordat zij zich bij Woningborg Verzekeren kunnen aansluiten. Daarnaast toetst Woningborg bouwprojecten technisch, financieel en juridisch voordat zij het certificaat afgeeft. Hierdoor worden zoveel mogelijk risico’s voorkomen voor kopers van een nieuwbouwwoning.

Aangezien Woningborg te maken heeft met grote volumeverschillen en doorlooptijden in projecten op het gebied van nieuwbouwwoningen, is een juiste bemensing en bezetting binnen de diverse afdelingen soms moeilijk te realiseren. Om de juiste afstemming van drukte en inzet van eigen personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt gebruik gemaakt van een flexibele samenwerking met M+.     

De oplossing

M+ biedt met haar team van professionals op het gebied van administratieve ondersteuning een oplossing voor Woningborg. De goed getrainde medewerkers van M+ kunnen zodoende ingezet worden op de processen waar (tijdelijk) administratieve ondersteuning gewenst is. Of het nou gaat om administratieve verwerkingen binnen de IT systemen van Woningborg zelf, of het completeren van dossiers met behulp van externe bronnen, de medewerkers van M+ sluiten naadloos aan op de afgestemde kwaliteitseisen en planningen.

Het resultaat

De samenwerking met M+ helpt Woningborg om de drukke en lastig in te plannen periodes vlekkeloos te doorstaan en vertragingen in het proces te voorkomen.  Met deze werkwijze kan Woningborg zich maximaal focussen op daar waar ze goed in zijn, wordt het eigen team ontlast en blijft de kwaliteit en snelheid van de verwerkingen geborgd.

Uw organisatie ons volgende succesverhaal?

Neem dan contact met ons op

Wij helpen u graag

Mail ons